Splošni pogoji2017-04-18T14:23:11+00:00

Splošni pogoji
60 DNEVNI POPOLNI AS IZZIV
za odlično počutje in zdravo telo

Splošne določbe

Organizatorja izziva z imenom »60 dnevni POPOLNI AS IZZIV za odlično počutje in zdravo telo« (v nadaljevanju: AS izziv) sta:

 • Adriatic Slovenica d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper in
 • Popolna Postava d. o. o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce
  (v nadaljevanju oba skupaj kot: organizatorja).

AS izziv poteka od 18. 4. 2017 do 11. 7. 2017, prijave v AS izziv pa so mogoče od 18. 4. 2017 od 8. ure do vključno nedelje, 7. 5. 2017, do 24. ure.

Med vsemi prijavljenimi v AS izziv bosta organizatorja dne 8. 5. 2017 izbrala eno osebo – izbranec/izbranka AS izziva, ki ima v času od 8. 5. 2017 do 6. 7. 2017 možnost uresničiti svoj 60 dnevni izziv skupaj z osebnim trenerjem Miho Geršičem (možnost zagotovita organizatorja).

Po zaključenem AS izzivu bosta organizatorja dne 11. 7. 2017 izmed vseh prijavljenih v AS izziv, ki so hkrati tudi člani AS Kluba, izžrebala še 51 nagrajencev. Skupaj bosta organizatorja podelila 52 nagrad.

Prijava v AS izziv je možna na spletni strani www.popolniasizziv.si, kjer so ves čas trajanja AS izziva na voljo vse informacije in vsebine, ki so vezane na AS izziv.

Vsi prijavljeni bodo tedensko prejemali nasvete in program vadbe na svoj e-naslov.

Pogoji sodelovanja

V izbor za sodelovanje v AS izzivu se lahko prijavijo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki se strinjajo s temi splošnimi pogoji. Vsak prijavljeni svoje strinjanje izrazi s svojo prijavo v AS izziv.

Prijavljeni jamčijo, da so posredovani osebni podatki pravilni in so za to odgovorni.

Kako sodelovati v AS izzivu

Posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 1. točke in želijo sodelovati v AS izzivu, morajo izpolniti prijavnico na spletni strani www.popolniasizziv.si, najkasneje do 7. 5. 2017 do 24. ure. Ob tem morajo izpolniti vse potrebne osebne podatke (ime in priimek, naslov, e-mail, telefonska številka in letnica rojstva).

Nagradni sklad za 52 nagrajencev
 • 1 X 60 dnevni program mentorstva, pod nadzorom osebnega trenerja Mihe Geršiča
Dodatni žreb za 51 nagrad

Nagradno žrebanje za dodatnih 51 nagrad se izvede med prijavljenimi, ki so hkrati tudi člani AS Kluba (www.as-klub.si), ki spodbuja zdrav življenjski slog in prinaša ugodnosti s področja športa, gibanja in zdravja. Dodatni žreb je namenjen le prijavljenim članom AS Kluba, vendar pa v dodatnem žrebu lahko sodelujejo tudi tisti prijavljeni, ki bodo do dneva dodatnega žreba pristopili v AS Klub. K članstvu v AS Klub je mogoče pristopiti tako, da sodelujoči v prijavnico vpišejo svojo davčno številko in označijo, da se želijo tudi včlaniti v AS Klub in da se ob tem tudi strinjajo s pogoji članstva v AS Klub.

Nagrade za dodatni žreb so:

 • 10 X pametna ura Fitbit v vrednosti do 150 EUR
 • 10 X letna karta za vadbo v fitnes centru ali pri skupinski vadbi po izboru nagrajenca v vrednosti 500 EUR
 • 10 X vrednostni bon v višini 40 EUR za samoplačniške estetske storitve v ambulanti Zdravje AS
 • 5 X individualna manualna terapevtska masaža telesa v ambulanti Zdravje AS d.o.o.
 • 5 X specialistični pregled pri ortopedu v ambulanti Zdravje AS d. o. o.
 • 5 X specialistični kardio pregled srca v ambulanti Zdravje AS d. o. o.
 • 1 X tretma laserske epilacije enega predela po izbiri v ambulanti Zdravje AS d. o. o.
 • 10 X športna majica AS

Ime nagrajenca, ki bo sodeloval v AS izzivu pod mentorstvom ekipe in osebnega trenerja bo objavljeno najkasneje 9. 5. 2017, imena 51- ih nagrajencev pa bodo objavljena 11. 7. 2017 na spletni strani www.popolniasizziv.si. Nagrade niso prenosljive in jih ni mogoče zamenjati za denar.

Izvajanje AS izziva pod osebnim mentorstvom trenerja

Med vsemi prijavljenimi v AS izziv, ki bodo želeli sodelovati v izboru za izvajanje izziva pod nadzorom osebnega trenerja Mihe Geršiča, bomo najkasneje do 9. 5. 2017 do 12. ure, izbrali osebo, ki bo svoj 60 dnevni AS izziv uresničila skupaj s strokovno ekipo organizatorja. Vrednost sodelovanja, nasveti, vodenje in podpora strokovnjaka v času 60 dnevnega AS izziva, znaša 1.300 EUR.

Izbrana oseba bo o nagradi in o pogojih njenega koriščenja obveščena najkasneje do 9. 5. 2017, po emailu ali telefonu in bo svoje sodelovanje potrdila še isti dan, po e- mailu ali telefonu. Če se za sodelovanje ne bo odločila, ali se izziva iz kakršnegakoli razloga ne bo mogla udeležiti, organizator med prijavljenimi izbere drugo osebo.

Izbrana oseba postane promotor/promotorka AS izziva in skupaj z ekipo, ki jo zagotovi organizator uresniči svoj 60 dnevni izziv. AS izziv bo potekal od 8. 5. 2017 in bo trajal vse do 6. 7. 2017. Oseba, ki bo izbran, ki se bo strinjala s pogoji koriščenja nagrade in bo potrdila sodelovanje v AS izzivu, se zavezuje, da bo sodelovala vseh 60 dni AS izziva. Hkrati dovoljuje objavo svojega imena, priimka in fotografij v promocijskih besedilih na spletnih straneh in družabnih omrežjih organizatorja, na spletni strani www.popolniasizziv.si, v avdio, foto in video materialu organizatorja (v nadaljevanju: javne promocije), za kar od organizatorja ne bo zahtevala plačila. Izbrana oseba dovoljuje organizatorjema uporabo osebnih podatkov za namene javne promocije AS izziva in druge namene, določene s temi splošnimi pogoji.

Organizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi AS izziva pod mentorstvom, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz sodelovanja v AS izzivu. V primeru okoliščin, na katere organizatorja ne moreta vplivati (višja sila), organizatorja lahko odpovesta izbor in o tem na spletni strani www.popolniasizziv.si obvestita udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjata za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z izborom, oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorja si pridržujeta pravico do sprememb pravil tega izbora.

Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizatorja hranita vso dokumentacijo, povezano z organizacijo AS izziva in izvedbo tega izbora kakor tudi ta pravila, še 6 mesecev po zaključku izbora. Po poteku navedenega roka lahko organizatorja dokumentacijo uničita.

Zasebnost in varstvo podatkov

Oba organizatorja zbirata in upravljata zbirke osebnih podatkov, ki jih prejmeta v okviru AS izziva, v svojih zbirkah osebnih podatkov. Navedeni osebni podatki se zbirajo in obdelujejo za namene, za katere je dana privolitev od posameznikov, udeležencev AS izziva. S sodelovanjem v izboru vsak udeleženec AS izziva dovoljuje obema organizatorjema zbiranje, obdelovanje in hranjenje vseh posredovanih osebnih podatkov v zbirkah osebnih podatkov, ki jih upravlja vsak izmed organizatorjev, za naslednje namene: identifikacija izbranca in obveščanje v zvezi z izborom, za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko oba organizatorja hranita in obdelujeta v svojih zbirkah neomejeno oziroma vse do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Organizatorja se zavezujeta, da posredovanih osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v AS izzivu in da bosta varovala zaupnost posredovanih osebnih podatkov skladno z ZVOP-1.

Objava pogojev in pristop k akciji

Šteje se, da s sodelovanjem v izboru za AS izziv sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z izborom, ki so objavljeni na spletni strani www.popolniasizziv.si.

Vse pritožbe in reklamacije rešujeta organizatorja. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. V primeru utemeljenih pritožb se organizatorja zavezujeta, da jih bosta odpravila v čim krajšem času in o tem obvestila udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z akcijo, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Organizatorja bosta o vseh spremembah in novostih akcije obveščala udeležence z objavami na spletni strani www.popolniasizziv.si. Pravila začnejo veljati z začetkom akcije.

Koper, 18. 4. 2017

Adriatic Slovenica d. d.
Popolna Postava d. o. o.